website builder
Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.

CHCETE SE STÁT STRÁŽNÍKEM?

Máte smysl pro spravedlnost a rádi přijímáte výzvy? Nevyhovuje vám stereotypní práce? Zkuste tedy spojit svoji profesní dráhu s městskou organizací, která je tu už 25 let a staňte se STRÁŽNÍKEM pražské městské policie.

Čeká na vás také nástupní plat až ve výši 36.500,- Kč a mnoho dalších zaměstnaneckých benefitů.

O NÁS

Pražská městská policie slaví v letošním roce významné životní jubileum, čtvrt století od svého vzniku. V průběhu uplynulých 25 let své dosavadní existence si byla nucena prošlapat svoji cestu. Cestu, která byla nová, neznámá a někdy i dosti trnitá. Ohlédneme-li se zpět, šlo zejména o obhajování své vlastní existence, budování důvěry u občanů a respektu ostatních bezpečnostních sborů. Stála však u všech zásadních okamžiků, které se v metropoli odehrály. Vždy se svých úkolů zhostila se ctí, přistupovala k nim zodpovědně a byla oporou pro občany a návštěvníky hlavního města. Během této doby se podařilo vybudovat organizaci, která má uznání i své nezastupitelné místo mezi bezpečnostními složkami, které s ní i jako s partnerem počítají.

Pražská městská policie začínala s 87 strážníky a dnes čítá bezmála 2 400 zaměstnanců. Denně v ulicích metropole dohlíží na veřejný pořádek téměř 500 strážníků, mužů a žen, kteří spojili svoje tváře, jména a svůj život s městkou policií. To, že práce na ulici není snadná, jaká každodenní úskalí služba přináší a jaké situace strážníci řeší, máte příležitost poznat také. Obyvatelé metropole ocení výsledky vaší práce v pomoci, kterou jim jako budoucí strážníci poskytnete při řešení každodenních problémů. Pokud se rozhodnete přijít k nám a stát se součástí našeho týmu, přijmeme vás mezi sebe se vším respektem a pomůžeme vám, abyste se stali jedním z nás.


CO O SVÉ PRÁCI ŘÍKAJÍ NAŠI STRÁŽNÍCI?

JIŘÍ KŘÍŽ, 26 let, 1 rok u MP Praha

Problematika bezpečnosti a veřejného pořádku mě vždycky zajímala. Ale teprve po nástupu k městské policii jsem si plně uvědomil, jak moc zkreslené představy mají lidé o práci strážníka. Jsem rád tam, kde nás lidé potřebují.

Na ledě to při zápase občas pěkně jiskří. A na ulici někdy taky. Obojí mě učí, jak zvládnout svoje emoce a mít je pod kontrolou. A tak, jako se na konci zápasu loučíme stiskem ruky na znamení respektu, tak i na ulici se musíme chovat stejně. S úctou a respektem ke každému.


Petr Boháček, 45 let, 24 let u MP Praha

U městské policie pracuji téměř od jejího vzniku, takže skoro 25 let. Denní a noční směny mi problémy nedělají. Naopak, dlouhé volno mezi směnami využívám pro svoje záliby jako je horské kolo, amatérský triatlon anebo turistiku. Fyzická kondice se mi pak hodí v zaměstnání. Městská policie při přijímání nových lidí totiž nehledí na věk, ale na schopnosti, charakterové vlastnosti a fyzickou kondici. Ve službě projedu na lince 156 několik set kilometrů v autě a mezi směnami zdolávám další desítky kilometrů na horském kole.

Veronika Kostřábová, 32 let, 10 let u MP Praha

Pracuji jako okrskářka na západním okraji Prahy. Znamená to, že mám na starosti jeden daný okrsek. Výhodou pro mě je, že nepracuji v noci a během doby se člověk pozná s mnoha místními. Díky tomu často dokážu problému předejít dříve, než nějaký vůbec vznikne. Zaměstnavatel mi vyšel vstříc, upravil mi pracovní dobu, a nemám tak problém skloubit jak práci strážníka, tak péči o dva malé caparty. A ti mi někdy dávají zabrat víc než celá pracovní směna!

Michal Mihalka, 29 let, 7 let u MP Praha

Motorky byly a jsou mým životem. Jezdím silnici a okruh superbiky. Abych vyhrál a přežil, musím jezdit nejen rychle, ale také bezpečně. Až do nástupu k městské policii jsem netušil, jak moc se mi budou hodit zkušenosti ze závodních okruhů. Pracuji totiž na druhém největším obvodu, Praze 6, jezdím tísňovou linku 156. Nejen v hlídkovém autě, ale i na služební motorce. V některých případech záleží na rychlosti, s jakou dokážu tomu druhému pomoci. Motorka se tak stala nejen mojí vášní, ale i prostředkem k rychlé pomoci druhým.

Na co se můžu těšit, pokud budu úspěšným uchazečem a rozšířím vaše řady?

Stanete se součástí našeho kolektivu čítajícího bezmála 2100 strážníků, kterým není lhostejný pořádek a bezpečnost v metropoli.

Budete pobírat nástupní hrubý plat ve výši až 36.500 Kč včetně nadstandardních benefitů:

 • Náborový příspěvek 100.000 Kč

 • Ubytování po dobu základní odborné přípravy zdarma

 • Příspěvek na bydlení a dopravu

 • Příspěvek na dovolenou

 • Stravenky v hodnotě 100 Kč

Budete pracovat v přátelském kolektivu, kde vás čeká náročná, ale také zajímavá a různorodá práce a nadstandardní benefity.

Náborový příspěvek se poskytne čekateli nebo strážníkovi v celkové výši 100.000 Kč, po podepsání smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, a to ve dvou částech.

První část je stanovena v souhrnné výši 52.000 Kč. V případě nesplnění podmínek stanovených smlouvou je zaměstnanec povinen vrátit její poměrnou část.

Druhá část ve výši 48.000 Kč je vyplácena pravidelně po dobu 48 měsíců ve výši 1.000 Kč. Takto vyplacený náborový příspěvek se nevrací.

Bližší podmínky poskytování náborového příspěvku jsou upraveny vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Příspěvek na bydlení a dopravu lze poskytnout zaměstnanci v pracovním poměru po uplynutí sjednané zkušební doby. Příspěvek na bydlení a dopravu se neposkytne zaměstnanci po dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené.

Příspěvek na bydlení a dopravu je poskytován zaměstnancům při vyúčtování platu za příslušný kalendářní měsíc ve výši 6 000 Kč. Zaměstnancům, kterým zaměstnavatel hradí náklady na ubytování ve smluvní ubytovně zaměstnavatele, je příspěvek na bydlení a dopravu poskytován ve výši 2 000 Kč. V případě skončení pracovního poměru je poslední příspěvek na bydlení zaměstnavatelem poskytnut v posledním vyúčtování platu.

Příspěvek na dovolenou - maximální výše fakturované ceny za službu činí 5 000 Kč včetně DPH. Osobní konto zaměstnance v kalendářním roce činí 5 000 Kč, nevyčerpané finanční prostředky osobního konta se do následujícího kalendářního roku nepřevádějí. Příspěvek se poskytuje po uplynutí sjednané zkušební doby.

Městská policie hl. m. Prahy poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní stravování formou poukázek na stravování v restauračních zařízeních. Za jednu stravenku v hodnotě 100 Kč hradí zaměstnanec 20 Kč, ostatní náklady hradí zaměstnavatel.

Co mám udělat, abych se stal strážníkem?

Pokud splňujete zákonem stanovené předpoklady, pak jen stačí:

 • Vyplnit a odeslat elektronický dotazník

 • Vyčkat zpětného kontaktu našich náborových pracovníků a domluvit si termín fyzických a psychologických testů. Ubytování v době testování (poskytované za stanovených podmínek zdarma)

 • Úspěšně projít těmito testy a zdravotní prohlídkou.

 • A nakonec úspěšně absolvovat základní odbornou přípravu strážníka (v délce 5 měsíců) v našem vlastním vzdělávacím zařízení v Praze.

Pokud se chcete na cokoli, týkající se práce strážníka zeptat nebo je Vám něco nejasné, můžete využít také přímý telefonický kontakt na čísle: 222 025 018

Přijít můžete také osobně do kanceláře personálního oddělení - nábor v budově Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy na adrese: Korunní 98, 101 00 Praha 10, pondělí až pátek 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.

První tři měsíce strážník-čekatel absolvuje teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Po úspěšném složení závěrečných zkoušek získává „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“ a absolvuje nástavbový kurz a řízenou praxi, kde si speciálním výcvikem zvyšuje své praktické dovednosti před vlastním vyřazením do výkonu služby.

Pracovní doba ve výkonu služby je zpravidla 11-ti hodinová (turnus - 2 denní směny, 2 noční směny, 4 dny volna).

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče důvodem k rozvázání pracovního poměru s dosavadním zaměstnavatelem.

Pokud uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, může s ním být sjednán nástup do pracovního poměru. Zaměstnavatel si však vyhrazuje právo vybrat si své zaměstnance.

Zákonem stanovené předpoklady:

 • občan České republiky

 • starší 18 let

 • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • zdravotní způsobilost

 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce)

 • spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením, ne starším, než 3 měsíce)

STAŇ SE NAŠÍM KOLEGOU I TY PŘIHLAS SE

ČASTÉ DOTAZY

Státní občanství

Strážníkem obecní policie se může stát pouze občan České republiky. Trvalý pobyt nepostačuje!

Věkové omezení

Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 18 let. Horní věková hranice není omezena.

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie upravuje vyhláška č. 444/2008 Sb., která stanovuje seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost Zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka posuzuje smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb v rámci vstupní lékařské prohlídky.

Bezúhonnost

Definici bezúhonnosti upravuje zákon o obecní policii č.553/1991 Sb., § 4a.

§ 4a

(1) Bezúhonným pro účely tohoto zákona není ten:

a) kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,

c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s poláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

(3) Uchazeč o zaměstnání strážníka je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích, do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej vydal.

Spolehlivost

Definici spolehlivosti upravuje zákon o obecní policii č.553/1991 Sb., § 4b.

§ 4b

(1) Spolehlivým není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku:

a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,

b) na úseku obrany České republiky,

c) proti veřejnému pořádku,

d) proti občanskému soužití,

e) proti majetku,

f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,

g) podle zákona o zbraních,

h) podle § 28 odst. 1 nebo 2,

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.

(2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku podle odstavce 1 je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.

(3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení podle odstavce 4.

(4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(5) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2), do 15 dnů písemně oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku uvedeného v odstavci 1.

(6) K oznámení podle odstavce 5 se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Výběrové přijímací řízení

Výběrové přijímací řízení tvoří:

 • testy fyzické způsobilosti,
 • testy psychologické způsobilosti
 • zdravotní část.

Uchazeč o zaměstnání strážníka postupně absolvuje jednotlivé testy, neuspěje-li u některého z testů, výběrové přijímací řízení pro něho končí a dále již nepokračuje.

Jednotlivé testy je možné opakovat, podrobnosti se dočtete v odkazech jednotlivých testů.

Testy fyzické způsobilosti

Jedná se o první část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy. Testy fyzické způsobilosti se skládají z 5 disciplín, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách včetně instruktážních videí (viz odkaz „Testy fyzické způsobilosti“).

Pro úspěšné zvládnutí testů je zapotřebí získat nejméně 45 bodů.

O výsledku testů bude uchazeč o zaměstnání strážníka vyrozuměn v den jejich konání. Neuspěje-li uchazeč, má možnost tyto testy opakovat. Obvykle je mu poskytnuta přiměřená lhůta k „dotrénování“, např. 14 dní, 1 měsíc apod.

Nový testovací termín si uchazeč dohodne telefonicky či osobně na personálním oddělení-náboru Městské policie hlavního města Prahy.

Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

Testy psychologické způsobilosti

Jedná se o druhou část výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy, kterou uchazeč o zaměstnání strážníka obvykle absolvuje následující den po úspěšném absolvování testů fyzické způsobilosti.

Konkrétní výsledky těchto testů jsou určeny pouze pro potřebu výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy a uchazeči se nesdělují.

Uchazeč je zpravidla do 30 dnů písemně vyrozuměn o úspěšnosti či neúspěšnosti absolvování těchto testů. Neuspěje-li uchazeč u těchto testů, má možnost je opakovat, nejdříve po dvou letech.

Potvrzení o absolvování testů se nevydávají.

Zdravotní část

V případě úspěšného absolvování testů psychologické způsobilosti je uchazeč zařazen do databáze úspěšných uchazečů. Pro dokončení výběrového přijímacího řízení mu budou zaslány pokyny k zdravotní a personální části, včetně předpokládaného dne nástupu.

Odstoupení z výběrového přijímacího řízení

Uchazeč o zaměstnání strážníka, ale i Městská policie hlavního města Prahy, mohou v kterémkoliv stádiu výběrového přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat.

Náhradní termín

Nemůže-li se uchazeč o zaměstnání strážníka dostavit k absolvování testů výběrového přijímacího řízení v určených termínech, obrátí se telefonicky (222 025 018) na personální oddělení-nábor, kde mu budou přiděleny termíny náhradní.

Testy absolvované u jiných organizací

Pro potřeby výběrového přijímacího řízení na místo strážníka Městské policie hlavního města Prahy se k výsledkům testů absolvovaných v rámci jiných organizačních složek nepřihlíží.

Uchazeč-strážník z jiné obecní policie

Strážník s platným osvědčením se zúčastňuje pouze zkráceného výběrového přijímacího řízení, tj. bez fyzických testů.

Po jeho úspěšném absolvování nastupuje přímo do nástavbového kurzu a řízené praxe.

Znovupřijetí

Má-li bývalý strážník Městské policie hlavního města Prahy zájem stát se opětovně zaměstnancem Městské policie hlavního města Prahy, zašle písemnou žádost o znovupřijetí k rukám ředitele Městské policie hlavního města Prahy. V případě kladné odpovědi bude zařazen do výběrového přijímacího řízení.

Právní nárok na přijetí

Přijímací řízení Městské policie hlavního města Prahy je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá uchazeč žádný právní nárok.

Sjednání pracovního poměru

Po úspěšném absolvování výběrového přijímacího řízení na místo strážníka obecní policie je s uchazečem sjednán pracovní poměr a tím se z něho stává strážník-čekatel. Prvních pět měsíců obvykle prochází základní odbornou přípravou, sestávající se z nástupního kurzu, nástavbového kurzu a řízené praxe.

Nástupní kurz

Nástupní kurz připravuje strážníky-čekatele po teoretické i praktické stránce ke složení zkoušky:

potřebné k získání „Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“,

odborné způsobilosti za účelem získání zbrojního průkazu skupiny „D“ v souladu se zvláštním právním předpisem.

Je organizován školením zpravidla v rozsahu třech kalendářních měsíců formou obdobnou středoškolské výuce s praktickými cvičeními a je ukončen výše uvedenými zkouškami.

Nástavbový kurz

Nástavbový kurz v rozsahu jednoho kalendářního měsíce zdokonaluje a upevňuje získané teoretické a praktické znalosti, je směřován na komplexní procvičování zákroků, úkonů a jiných opatření strážníka v plné výstroji a výzbroji.

Řízená praxe

Řízená praxe v rozsahu jednoho kalendářního měsíce je realizována na výkonných útvarech pod odborným dohledem instruktorů.

Vyřazení do výkonu služby

Obvykle šestý měsíc od nástupu k Městské policii hlavního města Prahy dochází k vyřazení do přímého výkonu služby, s přihlédnutím k aktuálním potřebám Městské policie hlavního města Prahy.

Ubytovna

Městská policie hlavního města Prahy nezprostředkovává mimopražským zaměstnancům ubytování formou ubytovacích zařízení, vyjma strážníků-čekatelů po dobu základní odborné přípravy, nejdéle po dobu 5 měsíců, a strážníků s platným osvědčením ve zkušební době, nejdéle po dobu 3 měsíců. Svým zaměstnancům poskytuje v rámci zaměstnaneckých benefitů měsíční příspěvek na bydlení a dopravu.

Další plat

Odměňování zaměstnanců Městské policie hlavního města Prahy upravuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Dle aktuální právní úpravy není možné zaměstnancům poskytnout další plat. Zaměstnancům může být poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

ADRESA
Městská policie Praha
Korunní 98
Praha 10, 110 00

KONTAKTY
Email: nabor@mppraha.cz
Telefon: +420 222 02 5000 (spojovatelka)